TRNAVA, Hlboká x Kollárova

Pohľad na križovatku ulíc Hlboká, Kollárova, Spartakovská a Sladovnícka.

Obraz prevzatý zo stránky www.depe.sk